Horizon Catcher ❤
#InstaSize (at Ananuri, Dushet’Is Raioni, Georgia)